Mẫu mộ 50 m2

- Vị trí: Đồi Mộc

- Hướng: Chính Đông

- Diện tích: 10m x 5m

- Hệ số sử dụng: 12 phần mộ khô - 6 phần mộ tươi

- Hình thức sử dụng: Mộ Khô (Cải táng – Hỏa táng) – Mộ tươi (Đào sâu chôn chặt)

Mẫu mộ khác