Mẫu mộ 35m2

Vị trí: Đồi Mộc

Hướng: Chính Đông

Diện tích: 10m x 3,5m

Hệ số sử dụng: 8 phần mộ khô – 6 phần mộ tươi

Hình thức sử dụng: Mộ Khô (Cải táng – hỏa táng) – Mộ tươi (Đào sâu chôn chặt)

Mẫu mộ khác