Mẫu mộ 30m2

Vị trí : Đồi Kim

Hướng:  Tây Nam

Diện tích  10m x 3m

Hệ số sử dụng  8 phần mộ khô

Hình thức sử dụng: Mộ Khô (Cải táng – hỏa táng)

Mẫu mộ khác