Mẫu mộ 22,5 m2

- Vị trí: Đồi Mộc

- Hướng: Chính Tây

- Diện tích: 5m x 4,5m

- Hệ số sử dụng: 6 phần mộ khô - 3 phần mộ tươi

- Hình thức sử dụng: Mộ Khô ( Cải táng – hỏa táng ) – Mộ tươi ( Đào sâu chôn chặt )

Mẫu mộ khác