Mẫu mộ 15m2

Vị trí: Đồi Kim

Hướng: Tây Nam

Diện tích: 5m x 3m

Hệ số sử dụng: 4 phần mộ

Hình thức sử dụng: Mộ Khô (Cải táng – hỏa táng)

Mẫu mộ khác