Mẫu mộ 14m2

- Vị trí: Đồi Mộc

- Hướng: chính Đông

- Diện tích: 4m x 3,5m

- Hệ số sử dụng: 4 phần mộ khô - 2 phần mộ tươi

- Hình thức sử dụng: Mộ Khô (Cải táng – hỏa táng) – Mộ Tươi (Đào sâu chôn chặt)

 

Mẫu mộ khác