Mẫu mộ 100 m2

- Vị trí : Đồi Kim

- Hướng : Đông Bắc

- Diện tích : 10m x 10m

- Hệ số sử dụng : 20 phần mộ khô

- Hình thức sử dụng : Mộ Khô ( Cải táng – hỏa táng )

Mẫu mộ khác